Inschrijven

Nieuwe patiënten

Onze praktijk neemt nieuwe patiënten aan. Wanneer u het onderstaande formulier heeft ingevuld vragen wij  u zelf contact opnemen met de assistente voor een kennismaking.

Administratie
Zorg dat u uw ziektekostenverzekering inlicht dat u van huisarts bent veranderd. De assistente verstrekt u een formulier waarop u uw persoonlijke gegevens kunt invullen. Mochten er veranderingen optreden (verhuizing, veranderingen van verzekering, geboorte etc.) dan is het nodig dat u dit doorgeeft aan de assistente.

Uw medische gegevens
U dient ervoor te zorgen dat uw medische gegevens worden doorgestuurd naar onze praktijk. Zij worden dan verwerkt in ons systeem. Ook is het belangrijk dat u zich uitschrijft bij uw oude huisarts. Pas daarna is definitieve koppeling aan het systeem van onze praktijk mogelijk.

Aanmeldformulier

Dit is een aanmeldformulier waarmee u zich, na overleg met de huisarts, als nieuwe patiënt bij de huisartspraktijk kunt inschrijven. Voor een goede inschrijving dient u alle velden in te vullen. Vergeet niet bij uw eerste bezoek een geldig identiteitsbewijs mee te brengen (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).

Wanneer er bijzonderheden zijn die u van belang vindt om aan uw nieuwe huisarts te melden, beschrijf deze dan graag bij ‘Overige opmerkingen’

Inschrijfformulier voor Huisartspraktijk De Wit-Casaverde

Persoonsgegevens

Legitimatie en verzekering

Let op: Bij het eerste bezoek aan de praktijk dient u uw legitimatie en zorgverzekeringspas te tonen.

Inschrijven bij huisarts


Vorige huisarts
Delen medische gegevens
Contactpersoon bij noodgevallen

Apotheek – Indien u zich inschrijft bij een apotheekhoudende huisartsenpraktijk hoeft u hier niets in te vullen

Vul, indien u bent verhuisd, in bij welke apotheek u uw medicijnen voortaan wilt ophalen. Wilt u uw huidige apotheek aanhouden, vul dan de gegevens van uw huidige apotheek in.

Medicatieoverzicht

Breng na inschrijven zo spoedig mogelijk een medicatieoverzicht van de apotheek naar uw nieuwe huisartsenpraktijk. Vraag zelf om dit medicatieoverzicht bij uw vorige apotheek.

Overige medische gegevens

Vergeet u niet om overige medische gegevens met uw huisarts te bespreken, denk aan donorcodicil, griepprik, euthanasieverklaring, reanimatieverklaring of overgevoeligheid/allergisch voor bepaalde medicijnen.