Overige diensten en informatie

Doktersverklaring

Aan de huisarts wordt regelmatig door patiënten gevraagd om een geneeskundige verklaring over bijvoorbeeld ziekte, invaliditeit en arbeidsongeschiktheid af te geven. In Nederland is het de huisarts niet toegestaan een dergelijke verklaring af te geven. Instanties (Reisbureau, school, werkgever, etc.) die zo’n verklaring van u verlangen kunt u hierop wijzen door onderstaande brief van de KNMG te overhandigen. Hierin wordt uitgelegd waarom Artsen deze verklaring niet maken.

Nederlands/ Engels /Turks en Arabisch.
KNMG weigering verklaring 4 talen

Wat kunt u nu nog  zelf doen?

U kunt navragen bij de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt of u niet kunt volstaan met een verklaring van u zelf over u gezondheidstoestand, eventueel in  de vorm van een in te vullen vragenlijst.

U kunt uw arts vragen om een afschrift van uw Medisch dossier waarin bepaalde belangrijke feiten over uw gezondheidstoestand staan en die toesturen aan de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt.

U kunt zich voor de noodzakelijke beoordeling wenden tot een arts waarbij u niet onder behandeling staat. Deze kan met uw toestemming ook feitelijke informatie over u gezondheidstoestand bij de behandelende arts opvragen en deze informatie bij zijn / haar beoordeling betrekken.

 

Patiënteninformatie

www.moetiknaardedokter.nl
Met behulp van Moet ik naar de dokter? kunt u nu zelf beoordelen óf en zo ja, wanneer het nodig is om een huisarts te raadplegen.

www.thuisarts.nl 
Over gezondheid en ziekte.

www.apotheek.nl
Over de meest gebruikte geneesmiddelen, waarvoor ze worden gebruikt en wat de bijwerkingen zijn.

www.psychischegezondheid.nl/psychowijzer
Over verschillende psychische problemen: over de verschijnselen, achtergronden, tips, therapie en medicijnen.

rivm.nl
Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu

Verslavingsproblemen

keuzehulp.brijder.nl
Alcoholinfo.nl

SOA’s / anticonceptie

Sense
Soa Aids

Diabetes

Diabetes Interactief Educatie Programma 
Diabetesverening Nederland

Longzorg

Longfonds
Rokeninfo

Hart- en vaatziekten

Hartwijzer
Rokeninfo

Overige links

Rijksvaccinatieprogramma
KWF Kankerbestrijding
Meldpunt medicijnen