Zuurstofmeting thuis

Voor patiënten met longklachten kan het nodig zijn om regelmatig het zuurstofgehalte in het bloed te meten. U kunt hiervoor een saturatiemeter in bruikleen krijgen van de praktijk. Hiermee kunt u zelf het zuurstofgehalte bepalen, zonder naar de praktijk te hoeven komen.