Praktijkondersteuner GGZ

Robert Blokdijk is onze Praktijkondersteuner GGZ in de praktijk. Hij zal aanwezig zijn op vrijdagen.

U kan door uw huisarts verwezen worden naar de POH GGZ voor ondersteuning bij psychische klachten. In een eerste gesprek brengt de POH GGZ uw klachten en vragen in kaart.

Vervolgens adviseert de POH GGZ u en uw huisarts over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan een vervolgtraject zijn bij de huisarts zelf, vervolggesprekken bij de POH GGZ of een verwijzing naar een andere hulpverlener of instelling (zoals maatschappelijk werk, een psycholoog of een GGZ-instelling).

Daarnaast begeleidt de POH GGZ bepaalde groepen mensen met langer bestaande, stabiele problematiek vanuit de huisartsenpraktijk.

De POH GGZ kan dus helpen door:

  • het verhelderen van problemen
  • het geven van advies over behandeling en verwijzing
  • kortdurende behandeling in de huisartsenpraktijk
  • nazorg na behandeling in de GGZ